• Tafelen en fluiten

    Binnen onze vereniging wordt er competitie gespeeld. Dit houdt in dat er op jaarbasis diverse uit- en thuiswedstrijden worden gespeeld. Om een wedstrijd mogelijk te maken zijn er vrijwilligers nodig om taken uit te voeren. Hierbij moet je denken aan scheidsrechters en mensen die de tijd en scores bijhouden. Deze taken worden hoofdzakelijk uitgevoerd in de Baskensburgzaal in Vlissingen.

    Om al deze taken te vervullen zijn wij genoodzaakt een beroep te doen op onze leden. Leden vanaf 12 jaar krijgen spelers taken (op maat) toebedeeld om het spelen van wedstijden binnen heel onze vereniging mogelijk te maken. Leden worden ruim van tevoren per email ingelicht.  

    Voor de verdeling van taken zijn speciaal twee wedstrijdfunctionarissen toebedeeld. Deze zetten zich in om leden zo eerlijk en efficiënt mogelijk te verdelen onder de verschillende taken.

    Het niet komen opdagen van toebedeelde functies kan vervelende gevolgen hebben voor de wedstrijd en de vereniging. Zo kan het gebeuren dat een wedstrijd niet door kan gaan en/of de vereniging een boete krijgt. 

    Let op: indien je als lid niet in de gelegenheid bent een toegewezen taak te vervullen dien je zelf voor vervanging te zorgen!