• Historie

  • Marathon is ontstaan als afdeling basketbal bij de Omni vereniging Marathon in 1966. Deze Omni vereniging bestond uit verschillende afdelingen/takken van sport zoals volleybal, handbal en atletiek. Leden van de verenigingen konden tegen betaling van de contributie bij meerdere afdelingen sporten. Er werd in het begin in de Jacob Catsschool getraind aan de Verlengde Bonedijkestraat totdat de sporthal Baskensburg werd opengesteld medio oktober 1967. 

    Vanaf 1967 tot ongeveer 1975 werd er zelfs een clubblad uitgegeven, met daarin alle info betreffende basketbal, volleybal, atletiek en handbal (zie foto). De eerste trainers waren sportinstructeurs van de COAC, een militaire opleiding die in Middelburg was gevestigd. Marathon deed in die beginperiode met drie dames en twee heren teams mee in de competitie, en haalde mooie resultaten.

  • In 1975 kwamen de  mini teams erbij, mede door inzet van de toenmalige technische commissie en trainers die voor ogen hadden het basketbal qua leeftijd van onderaf op te bouwen. In de jaren 1975 t/m 1985 waren vooral de damesteams succesvol met diverse kampioenschappen en speelden op een hoog niveau. Ook toen al vervoer en spelen naar en in Brabant.

    In 1989 besloten de verenigingen BV Souburg en Marathon tot het oprichten van een derde Vlissingse club: BC Vlissingen. De reden hiervoor was dat afwisselend BV Souburg en Marathon met de dames en heren teams een seizoen hoger speelden, maar dat dikwijls een seizoen later er geen aanvulling was, en men weer terug moest naar een klasse lager. Door de talentvolle spelers van beide clubs samen te voegen ging en gaat men uit van stabiel op hoog niveau spelende teams met attractief basketbal. Voor beide verenigingen had dit wel impact voor het ledenbestand.

  • In de jaren 1985-2000 worden voor aanwas van de jeugd op diverse basisscholen basketbal clinics gegevens door onze jeugdtrainers. Voor de meest getalenteerde spelers zijn er de jaarlijkse selectietrainingen om uit te komen voor het team van Rayon Zuid en nog een stapje hoger voor het Nederlandse team in hun leeftijdsklasse. Meerdere spelers van Marathon en BV Souburg hebben hierin gespeeld tot op hoog niveau. Ook werden er diverse jeugdkampen georganiseerd samen met Souburg en BC Vlissingen, o.a. in Herenthals, België.

    De laatste seizoenen heeft Marathon basketbal hoofdzakelijk jeugdteams en nog een enkel senioren team.