• Lidmaatschap

 • Wat kun je van ons verwachten?

  Als je lid wordt van Marathon dan kun je uiteraard trainen. Onze vereniging zet zich in om gekwalificeerde en ervaren trainers voor de teams neer te zetten. Zij worden veelal geassisteerd door assistent trainers. Een aantal ervaren trainers vormen de technische commissie (TC). Zij bereiden de trainingen voor.  

  Naast de training worden ook competitie gespeeld. Veelal is dit binnen de provincie maar soms ook daar buiten, afhankelijk van het team waarin je speelt. Onze vereniging zorgt er voor dat je op de hoogte wordt gebracht van de wedstrijden die worden gespeeld. 

  Daarnaast zet onze vereniging zich in om jaarlijks een aantal activiteiten te organiseren om de saamhorigheid onder de vereniging te bevorderen. Hierbij kunt u denken aan een onderling toernooi of een barbecue. 

  Wat kunnen we van jou verwachten?

  Om onze vereniging draaiende te houden ontkomen we er niet aan om onze leden taken toe te wijzen om met name de competitie draaiende te houden. Dit zijn hoofdzakelijk wedstrijd begeleidende taken als jureren, scheidsrechter, ect. Daarnaast wordt er van (ouders van) spelers verwacht dat zij, in overleg, zorg dragen voor het vervoer naar uitwedstrijden.

  Wij verwachten wanneer je bent ingeschreven bij onze vereniging dat er maandelijks contributie wordt betaald. Wij zetten ons als vereniging in om de kosten zo laag mogelijk te houden. Daarom proberen wij jaarlijks deel te nemen aan evenementen als de Grote Clubactie om extra geld voor onze vereniging in te zamelen. Wij verwachten dat onze leden daar actief aan deelnemen.

 • Contributie

  De contributie wordt maandelijks geïnd middels een automatische incasso en is verschuldigd vanaf het moment dat je lid wordt. Indien het lidmaatschap aanvangt in de loop van de maand, dan start afschrijving van de contributie van die maand in de eerstvolgende maand. Hieronder ziet u de contributiebedragen.

  Leeftijdscategorie

  Contributie per maand

  t/m 12 jaar

  €16,-

  13 t/m 20 jaar

  €20,-

  vanaf 21 jaar

  €22,-

  recreant

  €11,-

   

  Een recreant is iemand die alleen (mee) traint maar deze persoon speelt geen wedstrijden. Om het contributiebedrag te bepalen wordt voor aanvang van elk seizoen gekeken hoe oud een kind is op de peildatum 31 december. Uw kind kan bijvoorbeeld dus nog 12 jaar oud zijn voor aanvang van het seizoen maar toch de contributie betalen van de leeftijdscategorie 13 t/m 20 omdat uw kind op de peildatum 13 jaar oud is. U betaalt het hele seizoen hetzelfde contributiebedrag. Het seizoen begint eind augustus, wanneer de scholen weer beginnen, en loopt tot medio juni. De competitie is meestal eind april, begin mei klaar. Op 1 september wordt het contributiebedrag bepaald. Informatie over de teams vindt u bij de trainingstijden.

  Normaal gesproken wordt er op een klein veld gespeeld, d.w.z. over de breedte van de zaal. Het gebeurt ook dat een ploeg op een heel veld speelt, vooral bij competities met ploegen buiten Zeeland. Dan zijn hier extra kosten mee gemoeid. Dit komt doordat Marathon dan de hele zaal moet huren van de gemeente. Deze kosten kunnen worden doorberekend aan de leden van het betreffende team. Echter wordt u hier altijd vooraf over geïnformeerd.

  Indien u moeite heeft met het betalen van contributie, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden ondersteuning aanvragen bij het Jeugdsportfonds Zeeland. Voor meer informatie, zie: www.jeugdfondssportencultuur.nl. Let op: deze regeling is alleen voor leden tot 18 jaar! Bovendien moet de ondersteuning voor aanvang van elk seizoen opnieuw worden aangevraagd.

 • Aanmelden

  Aanmelden gaat middels het formulier hieronder.

 • Digitaal aanmeldformulier

  Voornaam *
  Tussenvoegsel
  Achternaam *
  Geslacht *
  Geboortedatum *
  Nationaliteit *
  Straatnaam *
  Huisnummer *
  Nummertoevoeging
  Postcode *
  Plaats *
  Mobielnummer *
  Email *
  EmailHerhalen *
  Iban *
  Bic
  Opmerkingen
  Captcha *
  Velden met een * zijn verplicht!
 • Afmelden

  Als u zich wilt afmelden bij onze vereniging dient u dit per mail te doen. Dit doet u door een mail te sturen naar administratie@marathonbasketbal.nl. Wanneer u dit heeft gedaan zal u worden uitgeschreven per de eerste dag van de volgende maand en zal de contributie worden stopgezet.