Kernwaarden van de vereniging 

 Eigen verantwoordelijkheid

Respect voor anderen

Het team staat voorop

Volledige inzet op trainen en bij wedstrijden

 Deze gedragscode is opgesteld om aan te geven hoe men zich dient te gedragen tijdens een training of wedstrijd, dit geldt zowel voor trainers als spelers, ouders en andere toeschouwers.

Richtlijnen voor spelers

 1. Iedere training aanwezig, bij afwezigheid afmelden bij de trainer.
 2. 5 minuten voor aanvang van de training aanwezig gekleed in de juiste kleding.
 3. Geen sieraden of horloges tijdens het sporten, geen kauwgum.
 4. Tijdens de training volledige inzet en focus op basketball.
 5. Het team gaat altijd boven het individu.
 6. Bij een thuiswedstrijd minimaal een half uur voor aanvang aanwezig, 15 minuten voor aanvang omgekleed in de hal.
 7. Bij niet kunnen spelen wordt dit zo vroeg mogelijk aan de coach meegedeeld.
 8. Bij een uitwedstrijd krijgt iedereen de vertrektijd van de coach door, spelers dienen op tijd aanwezig te zijn, er wordt niet gewacht.
 9. Tijdens de wedstrijd bepaalt de coach het beleid, spelers geven hierop geen commentaar.
 10. Spelers geven geen commentaar op de scheidsrechter.
 11. Alleen de coach of aanvoerder communiceren met de scheidsrechter.
 12. Bij een technische fout voor een speler, wordt deze sowieso gewisseld, de coach bepaalt of de speler nog aan spelen toekomt.
 13. Spelers zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor hun spel, het past niet om de schuld te zoeken bij de scheids, medespelers of de coach.
 14. Als speler ben je zelf verantwoordelijk voor de taken die jou worden opgelegd, het niet nakomen van deze verplichtingen kan voor het bestuur een reden zijn om een passende sanctie op te leggen. Deze staan vermeld in het Huishoudelijk reglement van de vereniging.

Richtlijnen voor trainers

 1. De trainer dient minimaal 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn.
 2. De trainer geeft training in sporttenue en draagt daarbij de door de club verstrekte kleding wanneer mogelijk.
 3. De trainer dient minimaal een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.
 4. Bij een uitwedstrijd dient de trainer minimaal 10 minuten voor vertrek aanwezig te zijn.
 5. De trainer heeft elke training een training voorbereid die past bij de leeftijdsgroep en aansluit bij de richtlijnen uit het jeugdplan.
 6. De trainer zal zijn best doen om zich te ontwikkelen als trainer en coach.
 7. De trainer regelt vervanging wanneer hij zelf niet kan, hij probeert dit voor zover mogelijk ruim van te voren te regelen en dit zijn team mee te delen.
 8. Trainers geven zelf het goede voorbeeld en staan model voor hoe het hoort.
 9. Trainers  gaan met respect om met spelers, scheidsrechters en ouders. Ook met de tegenstander gaat men respectvol om.
 10. Elke trainer is verantwoordelijk voor zijn eigen team.

Richtlijnen voor ouders en toeschouwers

 1. Wanneer ouders een wedstrijd of training bij wonen dienen zij ten alle tijden respect te tonen naar de trainer, spelers en scheidsrechters.
 2. Een ouder kan een gesprek aan gaan met een trainer, maar dan na de training of wedstrijd op een moment dat de trainer daarvoor beschikbaar is.
 3. Bij zwaarwegende zaken neemt de ouder contact op met de TC.
 4. Ouders coachen niet mee vanaf de tribune, de coach is de enige die aanwijzingen geeft.
 5. Tijdens de wedstrijd stellen ouders zich positief op ten opzichte van de trainer, spelers en scheidsrechter. Ook de tegenstander wordt met respect behandeld.