Algemene Leden Vergadering

Een grote opkomst bij de ALV vanwege interesse naar de ambitieuze plannen van de vereniging.

In de Algemene Leden Vergadering heeft het Bestuur stil gestaan bij het afgelopen jaar en de plannen voor de toekomst gepresenteerd. In een beleidsplan 2016-2019 zijn de plannen van V.S.V. Marathon voor de nabije toekomst gepresenteerd aan leden en geinteresseerden. Voor de inhoud van de stukken kunt u de bijgevoegd links benaderen. 

Zo'n 35 man was aanwezig en waren na afloop erg te spreken over het enthousiastme en de ambities.

Mutaties in de organisatie

Het bestuur is naast voorzitter Pieter van Belle en penningmeester Ramon de Blok uitgebreid met algemeen bestuursleden Rajan Dielbandhoesing en Sjors van de Poel.

Een Technische Commissie is opgericht met coördinatoren: Arjan de Bruin, Arjan Jobse, Jeroen Buijs en Sjors van de Poel.

Een Evenementen Commissie is opgericht met coördinatoren: Amar van Sluijs en Robin de Jonge.

De wedstrijdplanning (en dus het wedstrijdsecretariaat) zal worden verzorgd door: Bart van de Heijden en Roland Assink.

Inge Damen heeft aangegeven de ledenadministratie na dit seizoen niet verder te gaan verzorgen. Wij willen haar als vereniging bedanken voor al haar inzet de afgelopen jaren! De taken zullen veelal geautomatiseerd worden wanneer de vereniging met een nieuwe website en software gaat werken.

Hierbij een link naar alle officiele documenten van de ALV: Bestuursdocumenten (u dient wel ingelogd te zijn).

 

UPDATE: Sinds de presentatie van de ambitieuze plannen zijn enkele enthousiastelingen aangehaakt bij de organisatie van Marathon. Dit zijn:

Roberte Monterosso; die naast de wedstrijdorganisatie van de minitoernooien ook de aankleding van de toernooien op zich wil gaan nemen.

Kees Minderhoud: Als 5de T.C.-lid zich gaat focussen op het opleiden van tafelaars en scheidsrechters binnen de vereniging.

Jonah Siegers en Ronald Marotjan: zijn toegevoegd als coördinatoren aan de Evenementen Commissie.

Nieuws overzicht