ALV

De stukken van de ALV zijn goedgekeurd en daarmee van kracht.

Alle leden hebben 3 weken de tijd gehad om te reageren op de stukken. Deze tijd is inmiddels verstreken waarmee de stukken van kracht worden. Lees hier de grootste veranderingen en volg de instructies voor het inzien van de stukken.

Namens het bestuur willen we alle leden fijne en sportieve zomervakantie wensen!

Nieuws overzicht