Controle op digitaal wedstrijdformulier

De bond gaat vanaf heden strenger controleren op het juist invullen van het digitaal wedstrijdformulier. Hieronder lees je op welke punten.

 Afgelopen week zijn we begonnen met de controle van de mDWF’s op onregelmatigheden op gebied van spelers, coaches en scheidsrechters.

Spelers:

 • Meespelen in een lager team dan zijn of haar eigen basisteam (ook al valt deze speler qua leeftijd binnen het team; men mag NIET lager invallen/meespelen).
 • Spelen zonder geldige dispensatie.
 • Spelen bij 2 verenigingen zonder een geldige talentenlicentie.
 • Spelers die te laat zijn aangemeld; het reglement zegt dat een speler minimaal 1 dag voorafgaand aan de betreffende wedstrijd bondslid moet zijn van de NBB; dus spelers die aangemeld zijn op de dag van spelen, zijn ongerechtigd.

 Coaches:

 • Volgens het reglement dient bij elke wedstrijd een coach aanwezig te zijn.
 • In het mDWF dient bij één staflid duidelijk de rol van coach meegegeven te worden. Dit kan je aanpassen: wanneer men het lid selecteert in het mDWF verschijnt rechts bovenin 3 puntjes waarmee de rol van coach gewijzigd c.q. toegevoegd kan worden.
 • De aanwezige coach dient het vereiste niveau te hebben (zie hiervoor het algemeen reglement of het handboek voor coaches).

 Scheidsrechters:

 • De aanwezige scheidsrechter dient het vereiste niveau te hebben (zie hiervoor het algemeen reglement of het handboek voor scheidsrechters).
 • Wedstrijden waarbij onafhankelijke scheidsrechters aangewezen zijn (op naam of verenigingsnaam), vergeet niet voor het vastleggen van de wedstrijd om bij de opmerkingen te melden wie er gereden heeft.

 Wedstrijden die niet doorgaan:

 • Maak hiervan altijd melding bij het afdelingsbureau: afdeling.zuid@basketball.nl; voor of direct na het speelweekend!
 • Geef bij het mDWF aan waarom de wedstrijd niet is doorgegaan.

Dit kan men als volgt vastleggen in mDWF: wanneer men naar het digitaal formulier gaat en bij de controlepagina van beide teams aankomt, kunt u rechts bovenin het vakje met het kruis erin aanklikken. Hier kunt u melding geven van het niet spelen van de wedstrijd. Kies uit de volgende opties:

  • Niet opkomen thuisteam
  • Niet opkomen bezoekend team
  • Niet opkomen scheidsrechters.

Vervolgens kunt u onderaan de wedstrijd afgelasten.

 

Nieuws overzicht