Video Talentenhuis Nederlandse Basketball Bond

De Nederlandse Basketball Bond heeft een animatievideo over het Talentenhuis gemaakt. In deze video, die past in de nieuwe, eigentijdse manier om helder met de achterban te communiceren, wordt uitgelegd hoe een van de doelstellingen in het Meerjarenbeleidsplan 2017+ van NBB op het vlak van talentontwikkeling wordt uitgevoerd. De video gaat in op de doelstelling om de CTO’s en de NBB Basketball Academies te laten dienen als basis voor talentontwikkeling, het zogeheten Talentenhuis.

De NBB is ambitieus en wil met de nationale selecties – zowel senioren als jeugd – structureel deel blijven of gaan deelnemen aan Europese Kampioenschappen, Wereldkampioenschappen en Olympische Spelen. Dat geldt voor alle drie de disciplines binnen het basketball: vijf-tegen-vijf, 3x3 en rolstoelbasketbal. In de video over het Talentenhuis wordt gefocust op vijf-tegen-vijf. Hieronder kun je de video bekijken.

Nieuws overzicht