Tussenstand: doelstellingen uit beleidsplan '16-'19

1 Maart 2016 presenteerde het Bestuur het nieuwe Beleidsplan 2016-2019 dat is opgesteld door een enthousiaste beleidscommissie. Het leek ons goed om na een klein half jaar eens te kijken hoe het er voor staat met onze doelen.

Doelstelling Voldaan Toelichting
Bestuur
   
Alle commissies (incl. vertrouwenspersoon) zijn actief en werken volgens het beleid. 95% We zoeken nog leden voor de sponsorcommissie
90% van de leden houdt  zich aan het huishoudelijk reglement / gedragscode. n.v.t. Evaluatie na 3 seizoenen
75% van de ouders is betrokken (rijden / teammanager / zaalwacht / evenementen). n.v.t.
Technisch    
Alle teams hebben minimaal 1 trainer. 80% We zoeken nog trainers voor de senioren teams
Gemiddeld 1,5 trainer per team. 85%
Trainers van de 1ste teams (vanaf de U10) minimaal een BT2 diploma*  bezitten. n.v.t. Evaluatie na 3 seizoenen
Trainers van teams die buiten de kern Zeeland competitie spelen een BT3 diploma* bezitten. n.v.t.
Opleidingsbeleid scheidsrechters, jury werkt bij 90% van de leden. n.v.t.
2016-2017 (Groei van 20 spelers = 2 teams) n.v.t. Evaluatie na 1 seizoen
2017-2018 (Groei van 10 spelers = 1 team) n.v.t. Evaluatie na 2 seizoenen
2018-2019 (Groei van 10 spelers = 1 team) n.v.t. Evaluatie na 3 seizoenen
Uitbreiding 2016-2017 met een U8 team en een meisjes U14 team. n.v.t. Evaluatie na 1 seizoen
 Ons eerste (U16-1) prestatieteam speelt buiten de provincie 2016-2017 100% Regio West
Kickoffs worden gehouden voor elk team. 100% Ingepland
Trainersbegeleiding voor elke (jeugd)trainer (die hier behoefte aan heeft). 100% Aanwezig in de vorm van T.C.-coordinatoren
Het trainershandboek wordt gehanteerd door de trainers. n.v.t. Evaluatie na 1 seizoen
     
Communicatie (& basketbal gemeenschap)  
We hebben een nieuwe website (/app) (met webmaster). 100% Gerealiseerd
We  hebben een webshop. 75% Ontwerpfase
We hebben een nieuwsbrief. 100% Gerealiseerd
Planning en administratie    
We hebben een planner/coordinator voor het plannen van wedstrijden, begeleiding en activiteiten rondom de minitoernooien. 100% Gerealiseerd
     
Evenementen    
Alle doelstellingen komen aan bod in het jaarplan voor een seizoen. 100% Jaarplan is klaar
Prestatieteams spelen na het minitoernooi. ( iswm TC) n.v.t. Evaluatie na 3 seizoenen
Doen minimaal 5 maatschappelijke evenementen per jaar n.v.t. Evaluatie na 3 seizoenen
Hebben minimaal 10 vrijwilligers en 10 trainers in beheer 0% Nog niet gerealiseerd
Financieel    
Er wordt begroot vooraf aan het seizoen met input van  bestuur, TC en EC. 100% Wel begroten we per kalenderjaar in plaats van per seizoen
Begrotingsdoelstelling 2016 is € 17.000,-. Resultaat - € 500,-. n.v.t. Evaluatie na betreffend kalenderjaar
Begrotingsdoelstelling  2017 is € 19.000,-. Resultaat + € 500,-. n.v.t.
Begrotingsdoelstelling  2018 is € 21.000,-. Resultaat + € 1.000,-. n.v.t.
Begrotingsdoelstelling  2019 is € 23.000,-. Resultaat + € 1.500,-. n.v.t.
     
Sponsoring    
Sponsorcommissie is actief en heeft een sponsorplan. 0% We zoeken nog leden voor de sponsorcommissie
Nieuws overzicht