Vertrouwenspersoon

Vanaf 1 augustus is Kees Minderhoud de vertrouwenspersoon voor de leden van Marathon. 

Je kunt Kees benaderen voor het behandelen en het voorkomen van ongewenst gedrag en (ongewenste) omgangsvormen (bijvoorbeeld pesten, seksuele intimidatie, etc.). Daarnaast begeleidt en ondersteunt Kees de leden bij behandeling van klachten en het inhoudelijk vormgeven van het aspect ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en legt geen verantwoording af aan derden (binnen en buiten de vereniging). 

Nieuws overzicht