• Halvering contributie

    27 dec 2021
  • Het bestuur van Marathon heeft besloten dat de contributie vanaf 1 januari 2022 tot nader order zal worden gehalveerd voor alle leden. De reden hiervoor is uiteraard de onzekere situatie in verband met corona. Tot 17 januari 2022 zijn namelijk alle basketbal binnensportlocaties dicht. Dat kan nog worden verlengd maar hierover komt rond 14 januari 2022 meer duidelijkheid.