• Het nieuwe seizoen staat voor de deur. De senioren zijn vorige week al begonnen met trainen. Komende maandag, 6 september, beginnen alle andere teams ook. We hopen natuurlijk dat het eindelijk weer een normaal seizoen wordt. Alles wijst erop dat dit ook gaat gebeuren.

    Het bestuur heeft derhalve besloten om de normale contributiebedragen weer gaan hanteren. De halvering die sinds 1 maart 2021 gold komt dus te vervallen. Mocht het seizoen toch worden onderbroken vanwege corona, dan bekijken we de situatie opnieuw.