• Aangepaste trainingstijden

    2 dec 2021
  • De overheid heeft bepaald dat er niet meer mag worden getraind na 17:00 uur. In principe geldt dit tot 19 december 2021. Op 14 december 2021 bekijkt de overheid de situatie opnieuw. Als gevolg hiervan zijn de trainingstijden van Marathon aangepast.

    De teams tot en met U18 trainen voortaan op maandag en op donderdag van 15:45 tot 17:00 uur. Heren 1, 2 en U20 trainen op zaterdagochtend van 10:00 tot 11:30 uur.

    Verder heeft de NBB alle resterende wedstrijden van dit kalenderjaar uitgesteld. Marathon wacht verdere berichtgeving van de NBB hierover af.